Soap&Skin

IMG_0537

Soap&Skin huet geschter Owend am Exit07 gespillt. En Meedchen an sain Piano. Den Sall wor immens daischter. Seng Stemm wor durchdrengeng an leidend schéin. Deelweis huet et un Cat Power erennert. Just mei haard. Esou schéin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s